Pogoji poslovanja

Območje veljavnosti

Izvaja o zasebnosti podatkov obvešča uporabnika spletne trgovine www.nezavrzi.si o Splošni uredbi o varstvu podatkov, ki je uredba Evropske unije, usklajena z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Uporabnik spletne trgovine je na strani obveščen o načinu, obsegu, namenu zbiranja ter uporabi njegovih osebnih podatkov s strani upravljavca spletne trgovine: Spares & Accessories Shop GmbH, Schachtweg 57, 31036 Eime, Tel. +49 (0) 5182 970804, Telefax: +49 (0) 5182 970810, eMail: info@spares-accessories-shop-gmbh.de.

Varstvu osebnih podatkov posvečamo veliko pozornost, zato vaše osebne podatke obdelujemo in uporabljamo strogo zaupno, z vašim dovoljenjem in samo, če je zakonsko to dopustno.

Odgovorna oseba

Odgovorna oseba za varovanje in ravnanje z osebnimi podatki je: Herr Markus Pastor Pallise, Spares & Accessories Shop GmbH, Schachtweg 57, 31036 Eime, Tel. +49 (0) 5182 970804, eMail:datenschutz@spares-accessories-shop-gmbh.de.

Odgovorna oseba je tehnično in organizacijsko usposobljena za zagotavljanje zaščite in varnosti vaših osebnih podatkov. To vključuje preprečevanje dostopa osebnih podatkov nepooblaščenim osebam. Osebni podatki bodo zbrani v najmanjši možni meri in bodo nemudoma kriptirani. Naše naprave, informacijski sistemi in aplikacije so prednastavljene za zbiranje podatkov, ki so nujni za namen obdelave.

V skladu z zakonom (Art. 33 DSGVO) smo zavezani obveščati pristojne organe o vsakršni zlorabi osebnih podatkov.

Osebni podatki

Osebni podatki so podatki, ki so potrebni za vašo identifikacijo in s katerimi vas je možno izslediti kot na primer:

  • Ime
  • Naziv
  • E-naslov
  • Telefon

Osebni podatki bodo zbrani, uporabljeni in / ali posredovani tretjim osebam, če za to obstaja upravičen interes, če je to zakonsko dovoljeno ali če je to potrjeno z vašim predhodnim soglasjem.

Namen zbiranja osebnih podatkov

Vaši podatki bodo shranjeni in obdelani le za namen uporabe naše baze podatkov (iskanje rezervnih delov in za gospodinjske aparate, zabavno elektroniko in belo tehniko).

Posredovanje podatkov lahko sledi iz naše zakonske zavezanosti, iz zaščite pravnih interesov ali če je to predhodno potrjeno z vašim soglasjem.

Dostop do podatkov

Spletna trgovina ne uporablja dnevnikov spletnega strežnika, kar pomeni, da ne beleži IP naslova uporabnika, datuma in časa zahteve, zahtevanih virov, informacije o operacijskem sistemu in brskalniku uporabnika.

Podatki bodo z zaprtjem vašega brskalnika samodejno izbrisane.

Piškotki

Uporabljeni so samo sejni piškotki. To so majhne besedilne datoteke, ki so shranjene v napravi. Vaš brskalnik dostopa do teh datotek in jih z zaprtjem brskalnika samodejno izbriše. Piškotki izboljšajo uporabniško izkušnjo in izboljšujejo varnost spletne strani.

Priljubljeni brskalniki ponujajo možnost onemogočanja piškotkov. To lahko v nekaterih primerih onemogoči polno delovanje spletne trgovine.

Trajanje shranjevanja osebnih podatkov

Osebni podatki bodo shranjeni le toliko časa, kolikor je to potrebno za obdelavo vašega povpraševanja po izdelku, za obdelavo in izvršitev vašega naročila in v kolikor nam zakon to dopušča.

Vsaka naknadna obdelava osebnih podatkov bo izvedena le, če je novi razlog skladen s prvotnim razlogom.

Vaše pravice v zvezi s pri nas shranjenimi osebnimi podatki

Na svojo zahtevo boste, če teh informacij prej še niste prejeli, dobili odgovor o izvoru svojih osebnih podatkov, komu smo vaše podatke upravičeni posredovati, s kakšnim namenom to počnemo ter kako dolgo smo vaše podatke upravičeni obdelovati. Obdobje se lahko, ob upoštevanju kompleksnosti in obsegu zahtevanih informacij, podaljša za nadaljnja dva meseca. Po želji vam bomo zahtevane informacije posredovali v elektronski obliki ali v obliki kopije.

Če iz naše strani ni pravne podlage za zadrževanje vaših podatkov (na primer za hrambo), imate pravico do popravka nepravilnih podatkov ali zahtevati njihov izbris. Pravica do izbrisa obstaja tudi, če shranjevanje vaših podatkov ni več potrebno. Pravica do izbrisa obstaja tudi, če shranjevanje vaših podatkov ni več potrebno.

Če shranjevanje in obdelava vaših osebnih podatkov izhaja iz naših ali pravnih interesov tretje osebe, lahko temu ugovarjate pod pogojem, da vaši pravni interesi presegajo naše interese ali interese tretje osebe.

V primeru, da ste nam omejili obdelavo svojih osebnih podatkov ali če za obdelavo osebnih podatkov nimamo pravne podlage, bomo lahko podatke obdelovali le v omejenem obsegu.

Če menite, da je obdelava vaših osebnih podatkov v nasprotju z zakonskimi predpisi, se imate pravico pritožiti nadzornemu organu države članice vašega stalnega prebivališča, vašega delovnega mesta ali na samem kraju domnevne kršitve.

Rezervni deli za gospodinjske aparate in zabavno elektroniko